Wynajmowanie pracowników

Wielu polskich pracodawców obawia się korzystać z tej formy zatrudniania, coraz więcej jednak dostrzega zalety płynące z podjęcia tak ryzykownej decyzji.

Co to właściwie jest?

Kiedy słyszymy pojęcie „outsourcing personalny” mamy na myśli wynajem własnych pracownika innej firmie – naturalnie za odpowiednim wynagrodzeniem. Sprawdza się szczególnie w przypadku firm zatrudniających fachowców z Ukrainy.

Jest to idealny sposób na oszczędności, ponieważ część kosztów wciąż ponosi firma macierzysta. Jednym wydatkiem jest wypłata wynagrodzenia ustalonego podczas podpisywania umowy między zainteresowanymi stronami.

Na czym rzecz polega?

Jeżeli dojdzie do:

a) udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu na okres, w którym będzie wykonywał pracę dla innego pracodawcy,

b) zawarcia porozumienia między dwiema strona: firmą pierwotnie zatrudniającą pracownika a firmą pragnącą go wynająć,

c) ustalenia rodzaju pracy, zakresu obowiązków, okresu zatrudniania oraz pełnionego stanowiska,

można mówić, że wystąpił tzw. leasing pracowniczy.

Forma ta nie doczekała się jeszcze stosownej regulacji prawnej, stąd w dużej mierze warunki są zależne od porozumienia zawartego między stronami. Jednak sądząc po rosnącej popularności, politycy wkrótce zainteresują się tym zagadnieniem.

Źródło: Agencja Dekra Praca