Największa siła przedsiębiorstwa…

…to człowiek. Może się to wydawać oczywiste, ale w gorączce rywalizacji, zdobywania rynku, prześcigania się w dostarczaniu klientom nowych technologii, zarabianiu pieniędzy i realizowaniu zamówień na duże kwoty, wielu właścicieli firm i kierowników zapomina o podstawowej wartości każdego przedsiębiorstwa – o pracowniku.

Kontakt pierwszego stopnia

Mimo przygotowania najkorzystniejszej oferty na rynku oraz szczegółowego dopracowania kampanii marketingowej, może okazać się, że sprzedaż nie przynosi zysków, jeżeli o sprzedaży może być mowa. Z prostego powodu – ludzie nie czują się komfortowo podczas kontaktu z przedstawicielami przedsiębiorstwa, co skutecznie zniechęca ich do zakupu czy korzystania z oferowanych usług.

Rozwiązaniem tego problemu zajmuje się doradztwo personalne. Jest to osoba odpowiedzialna za rekrutowanie, wdrażanie oraz rozwijanie potencjału pracownika w czasie jego pracy w przedsiębiorstwie. Kompleksowość tego zadania obejmuje wiele obowiązków oraz potrzebę ciągłego doskonale umiejętności interpersonalnych, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy – przejdź.

Jednym z głównych przeszkód doradztwa personalnego jest kontakt z wieloma działami wewnątrz firmy oraz połączenie interesów kierowników wyższego szczebla z interesami szeregowych pracowników stanowiących serce firmy.